Polityka Jakoci
Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 39/K/10 z dnia 28 grudnia 2010r. 

  Polityka Jakoci

  Urzd Gminy Stromiec wiadomy swojej roli w zaspokajaniu potrzeb mieszkacw gminy, oraz obowizkw naoonych przez ustawy , dba o wysokie kwalifikacje zatrudnianych pracownikw, ktrzy w sposb cigy podwyszaj swoje umiejtnoci. Dowiadczona i wykwalifikowana kadra, wyposaona w  dobry sprzt i oprogramowanie pozwali na sprawne funkcjonowanie Systemu Zarzdzania Jakoci a tym samym wpynie na  spenienie wymaga i zadowolenie klienta.

Nadrzdnym celem Urzdu Gminy Stromiec jest wiadczenie usug na najwyszym poziomie, zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i zgodnej z przepisami prawa obsugi Klienta, popraw jakoci ycia mieszkacw gminy. W tym celu w swoich rozwizaniach systemowych podejmuje dziaania majce na celu umoliwienie klientom zaatwiania spraw za pomoc Internetu, modernizacj i budow nowych urzdze infrastrukturalnych, efektywne gospodarowanie rodkami publicznymi, prowadzenie otwartej polityki informacyjnej, budowanie zaufania spoecznego .

Polityk jakoci bdziemy realizowa poprzez:

- cige analizowanie potrzeb klienta,

- doskonalenie wiadczonych usug,

- bezzwoczne zaatwianie spraw,

- systematyczne szkolenia pracownikw oraz kierownictwa

- stae doskonalenie Systemu Zarzdzania Jakoci

- sta modernizacj infrastruktury gminnej

- doskonalenie relacji Klient -Urzd

- modernizacj rodowiska pracy w Urzdzie

Wjt Gminy Stromiec deklaruje, e polityka jakoci jest zakomunikowana i zrozumiaa wszystkim pracownikom oraz zobowizuje si do cigego doskonalenia skutecznoci systemu zarzdzania jakoci , doskonalenia i spenienia wymaga klienta, i wymaga prawnych.

 

 

Wjt

Krzysztof Stykowski

 

 

 

Rzdowe Centrum Legislacji

 

 

 

Urzd Gminy Stromiec

Znajdujemy si:

ul. Piaski 4

26-804 Stromiec

woj. mazowieckie

Godziny pracy urzdu:

Pon-Pt: 7:30 - 15:30

TELEFONY

Sekretariat : (048) 619 10 20

Sekretarz : (048) 619 10 08

Podatki : (048) 619 10 39

GOPS : (048) 619 13 38

Fax : (048) 619 10 12

ugstromiec@ugstromiec.pl

 

BSRz Radom o/Stromiec

69 9115 0002 0060 0600 0215 0001